หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : administrator
อ่าน : 1133
ศุกร์์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ <<<<<download>>>>>