ชื่อ - นามสกุล :นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0843671942
Email :Nuttakit2524@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา