ชื่อ - นามสกุล :นายจำนงค์ ไชยปรุง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :