ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชราภรณ์ กันทะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0807937363
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :