ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทยา ธัญญะ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม :