ชื่อ - นามสกุล :นายวัฒน์สัณห์ วังสาร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0895530724
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา