ชื่อ - นามสกุล :นายสมคิด แก้วเตชะ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา