[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  

ชื่อ : นายสมคิด แก้วเตชะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางวัฒนาพร ไชยวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจตุรนต์ แสนโซ้ง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : jaturon_seng@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0979717556

ชื่อ : นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
อีเมล์ : Nuttakit2524@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0843671942

ชื่อ : นายไชย จักรอะโน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : C_areno14@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0835672878

ชื่อ : นางสาวจันทิรา สุทธหลวง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าการเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898382247

ชื่อ : นายวีระพงษ์ สีห์นาท
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0808582397

ชื่อ : นายชัยวุฒิ ธงเงิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานทะเบียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898273860

ชื่อ : นายสมศักดิ์ ตันดี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0882600329

ชื่อ : นายมนตรี คำมา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภควัตร วงศ์ยังประเสิรฐ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0810323255

ชื่อ : นางสาวพัชราภรณ์ กันทะ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0807937363

ชื่อ : นายประสพโชค ทวิชาชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิรุตติ์ มัณฑก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเสกสรรค์ ยอดภักดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอภิชาติ กันชนะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานปกครอง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุพจน์ อินทะรังษี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจำนงค์ ไชยปรุง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิทัศน์ คำแสน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปราการ คันทะมูล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896401277
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ข้าราชการ
3 : พนักงานราชการ
4 : ครูพิเศษสอน
5 : เจ้าหน้าที่
6 : นักการภารโรง