[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานวิทยบริการและห้องสมุด  
 

งานวิทยบริการและห้องสมุด

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นางสาวมนชยา  จิณะเสน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพิชญาฎา  วงศ์แสงวัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวิภารัศมิ์  เขียวกล่ำ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสุมด
งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม