[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สาขางานต่าง ๆ
ฝ่ายบริหาร
หน่วยงานภายใน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 7/ก.พ./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 21 IP
ขณะนี้
21 คน
สถิติวันนี้
1761 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
2091 คน
สถิติเดือนนี้
49759 คน
สถิติปีนี้
49759 คน
สถิติทั้งหมด
2067204 คน
IP ของท่านคือ 54.92.164.9
(Show/hide IP)

  
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายพนมกร  ยะแสง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวปรีญาภรณ์  อุตเรือน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายปุณศ์  วิทยารักษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสุดทิพากร  สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
  • จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
  • จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
  • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
  • ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
  • รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม